Project Cyswllt

Cyflwyniad

Mae’r project hwn yn cymryd mantais o’r proses datblygu bas-data cysylltiadau dwyieithog y Tŷ Gwydr, a fydd yn cyhoeddi gwybodaeth am grwpiau cymunedol yng Ngogledd Cymru.

Bydd y côd ar gael o dan drwydded GPL.

Introduction

This project takes advantage of the process of developing the Greenhouse’s bilingual contacts database, that will publish information about community groups in North Wales.

The code will be available under the GPL.

Anghenion / Needs

PHP / MySQL

Rhaglenwyr / Programmers:

Alan Blastland (hebffinia Cyf)

Tamsin (anorakgirl.co.uk)

 

Cysylltiadau / Links

Sourceforge project page

Tudalen Meddalwedd Rhydd Cymraeg / Welsh Free Software Page

Meddal Meddalwedd Cymraeg / Welsh language software

SourceForge.net Logo